window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-16653460-1');

Bohdan Zadura

(ur. 18 lutego 1945 w Puławach) – poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz literatury ukraińskiej, białoruskiej, węgierskiej, rosyjskojęzycznej i anglojęzycznej. Skończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1994). Debiutował w 1962 r. na łamach miesięcznika „Kamena”. W latach 1970-1977 pracownik  muzeum w Kazimierzu Dolnym, w latach 1977-1987 kierownik literacki lubelskiego Teatru Wizji i Ruchu, w latach 1980-2004  redaktor kwartalnika literackiego „Akcent” (1980-2004); w latach 1983–2004 redaktor miesięcznika literackiego „Twórczość”, w latach 2004-2020 redaktor naczelny „Twórczości”. Współzałożyciel i wiceprezes zarządu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”. Tłumaczył z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego (m.in. utwory Jurija Andruchowycza, Andrija Bondara, Andrija Lubki, Wasyla Słapczuka). Laureat nagrody artystycznej miasta Lublin za rok 2018 za bogaty i różnorodny dorobek literacki, a także wybitne dokonania w dziedzinie twórczości translatorskiej.

czarno-biały stylizowany portret tłumacza Bohdana Zadury. To dość masywny mężczyzna w starszym wieku, z krótkimi, siwymi włosami. ma okulary, W ręku trzyma mikrofon. Ubrany jest w czarną koszulę.

Tytuły

2022-08-17T16:00:03+02:00