Bohdan Zadura | Polska

(ur. 1945 w Puławach) – poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Skończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1994). Debiutował w 1962 r. na łamach miesięcznika „Kamena”. Wieloletni redaktor kwartalnika „Akcent”, od 2004 r. redaktor naczelny „Twórczości”. Tłumaczył z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego (m.in. utwory Jurija Andruchowycza, Andrija Bondara, Andrija Lubki, Wasyla Słapczuka). Laureat nagrody artystycznej miasta Lublin za rok 2018 za bogaty i różnorodny dorobek literacki, a także wybitne dokonania w dziedzinie twórczości translatorskiej.

Bohdan Zadura

Tytuły

2020-08-18T11:43:25+02:00