window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-16653460-1');

Tu mieszkał Jonasz | Marius Burokas

Zbiór Tu mieszkał Jonasz zawiera wiersze z dotąd wydanych tomów Mariusa Burokasa oraz wiersze nowe, publikowane tylko w prasie literackiej. Odzwierciedla ewolucję stylów poety i prezentuje ważne dla niego tematy. Poezja Mariusa Burokasa to „rentgen do prześwietlania bytu” – rejestruje „stany skupienia” podmiotu i świata, obnaża pęknięcia, luki, blizny. Wiersze są „gojącymi się ranami”, wędrówką od niebycia do „czystego bycia”, „czyszczeniem źrenic”. Poeta czerpie z rodzimego folkloru, wielokulturowego dziedzictwa Litwy i z tradycji zachodniej, zwłaszcza anglojęzycznej.

Okładka książki Mariusa Burokas "Tu mieszkał Jonasz", w tłum, Agnieszki Rembiałkowskiej. Okładka w stylu minimalistycznym. Ozdabia ją szkielet, który może kojarzyć się ze statkiem lub wielorybem.

Wiersze litewskiego poety ukazują pozornie zwyczajne sceny, miejsca i rzeczy w nowym, niezwykłym świetle. Zachęcają do świeżego spojrzenia na świat, mówią: patrz uważnie, myślałeś, myślałaś o tym kiedyś w podobny sposób?

Agnieszka Smarzewska

To niełatwa poezja, jej sens trzeba mozolnie wyłuskiwać spomiędzy słów, pozornie niezbornych, nie pasujących do siebie, mających zmusić nas do myślenia, do poszukiwania, do uważności. Poeta eksperymentuje, stale tropi nowe środki wyrazu, nowe rozwiązania.

Doris

Autor i tłumacz

2023-12-07T13:35:08+01:00