window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-16653460-1');

Olga Świncicka

Olga Świncicka (Olha Svintsitska) ur. 1992 r. – pedagog, logopeda. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Doktorantka w Instytucie Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Swoje doświadczenie w pracy zdobywała w Lublinie, pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnorodnymi zaburzeniami mowy. Przez wiele lat była koordynatorem jednej z lubelskich wspólnot „Wiara i Światło”, specjalizującej się na pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie pracuje jako nauczyciel logopeda w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Szkoła” w Krakowie. Książka „Riki i drogi” jest debiutem w tłumaczeniu tekstu literackiego oraz niezwykle ciekawym doświadczeniem.

czarno-biały stylizowany portret tłumaczki Olgi Świncickiej. Głowa na białym tle. To młoda dziewczyna z długimi, ciemnymi włosami. Jest uśmiechnięta.

Tytuły

2022-08-17T16:00:51+02:00