Olga Świncicka | Polska

Olga Świncicka (Olha Svintsitska) ur. 1992 r. – pedagog, logopeda. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Doktorantka w Instytucie Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Swoje doświadczenie w pracy zdobywała w Lublinie, pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnorodnymi zaburzeniami mowy. Przez wiele lat była koordynatorem jednej z lubelskich wspólnot „Wiara i Światło”, specjalizującej się na pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie pracuje jako nauczyciel logopeda w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Szkoła” w Krakowie. Książka „Riki i drogi” jest debiutem w tłumaczeniu tekstu literackiego oraz niezwykle ciekawym doświadczeniem.

Olga Świncicka

Tytuły

2020-10-07T15:03:00+02:00