window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-16653460-1');

Edvīns Raups

(ur. 1962 w Siguldzie) – (właśc. Edvīns Struka) Studiował na ryskiej Politechnice oraz specjalizował się w kierunku języka i literatury angielskiej na Wydziale Języków Obcych Uniwersytetu Łotewskiego.Pracował także dla tygodnika „Kultūras Forums”. Jest poetą i tłumaczem z języka hiszpańskiego i portugalskiego.Przyczynił się w dużej mierze do wprowadzenia do literatury łotewskiej autorów tradycji latynoamerykańskiej, takich jak Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Octavio Paz. Jego zbiory poezji Vēja nav (1991) i Dzīvo damies (1995) przyniosły mu jeden z najbardziej oryginalnych debiutów poetyckich swoich czasów, zaskakujący metaforami i oparty na szerokiej wiedzy o różnorodnych światowych tradycjach literackich. W roku 1997 ukazał się zbiór wierszy 33 mīklaini dzīves gadi un dzejoļi. Jego czwarta książka poezji uzvāri man kaut ko pārejošu została wydana w 2002 roku. Zbiór poetycki Putn’ został opublikowany w 2008 roku. Po odniesieniach do tematyki społecznej i politycznej twórczość poetycka Raupsa przesunęła się w kierunku osobistej introspekcji i subiektywnych, często intymnych doświadczeń tworzenia. Raups jest uważany za jednego z największych innowatorów łotewskiej poezji lat 90.XX wieku. Krytycy, wypowiadając się na temat jego poezji, często używają terminu surrealizm. Raups otrzymał kilka ważnych łotewskich nagród literackich. Jest laureatem nagrody im. OjārsaVācietisa (2009) i dorocznej łotewskiej Nagrody Literackiej. Jego poezja została przetłumaczona na języki angielski, czeski, fiński, niemiecki, rosyjski i turecki. W 2003 roku opublikowano zbiór poezji Raupsa w Szwecji, a w 2010 kanadyjski wydawca Guernica Editions opublikował tom wybranych wierszy poety pod tytułem Then Touch Me Here.

czarno-biały stylizowany portret łotewskiego autora Edvins Raups. To mężczyzna w średnim wieku, z siwiejącymi włosami. Ma okulary i wąsy. Zdjęcie lekko z dołu, mężczyzna patrzy w zamyśleniu poza kadr. Za nim niewyraźne tło, przypominające zarośla.

Tytuły

2022-08-17T14:27:45+02:00