Dzień poezji śmierci dzień | Andrej Adamowicz

Dzień poezji śmierci dzień − w 2012 roku nagroda za najlepszy debiut poetycki na Białorusi. Dwadzieścia wierszy Andreja Adamowicza, jednego z najciekawszych przedstawicieli współczesnej literatury białoruskiej, w tłumaczeniu Bohdana Zadury. Nazwiska autora i tłumacza są najlepszą rekomendacją tego tomiku.

KUPUJĘ

Autor i tłumacz

2020-08-11T10:45:23+02:00