window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-16653460-1');

Dzień poezji śmierci dzień | Andrej Adamowicz

Dzień poezji śmierci dzień − w 2012 roku nagroda za najlepszy debiut poetycki na Białorusi. Dwadzieścia wierszy Andreja Adamowicza, jednego z najciekawszych przedstawicieli współczesnej literatury białoruskiej, w tłumaczeniu Bohdana Zadury. Nazwiska autora i tłumacza są najlepszą rekomendacją tego tomiku.

KUPUJĘ
niebieska okładka książki. U góry nazwisko autora Andrej Adamowicz. Całość pokryta białymi kropkami, jak rozgwieżdżone niebo. Na środku fragment gwiazdozbioru, który układa się w kształt trumny. Na dole tytuł Dzień Poezji śmierci Dzień

Autor i tłumacz

2022-01-12T23:04:29+01:00