window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-16653460-1');

Andrij Saveneć

(ur. 1977) – tłumacz, badacz przekładu. Absolwent Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki oraz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Doktoryzował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Translatoryki i Języków Słowiańskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz nauczycielem języka ukraińskiego w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie. Autor monografii Poezja w przekładzie: „ukraińska” Szymborska (2006). Współredaktor Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie (2013). Opublikował w swoich tłumaczeniach na język ukraiński m.in. powieści Ernesta Hemingwaya i Salmana Rushdiego, wybory wierszy Wisławy Szymborskiej Wersja wydarzeń (2005) i Może to wszystko (2011, 2012), Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza (2005). Autor wyboru i tłumacz polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska (2017). Współredaktor serii wydawniczej Wschodni Express, w której ramach przetłumaczył z języka ukraińskiego poemat Jurka Gudzia Barykady na Krzyżu (2014), wybór esejów Mykoły Riabczuka Poprzednie życie (2018) oraz rozmowę Jurija Andruchowycza, Ołeksandra Bojczenki i Oresta Drula Worochtarium (2019).

czarno-biały stylizowany portret tłumacza doktora Andrija Sawenecia. Jest to głowa mężczyzny widziana z profilu. Mężczyzna jest po czterdziestce, ma krótkie, siwiejące włosy, wąsy i brodę.

Tytuły

2022-08-17T15:59:41+02:00