Wschodni Express: Wystawa portretów autorów i okładek książkowych

Seria wydawnicza „Wschodni Express” to nie tylko wysokiej jakości literatura, ale także wyjątkowy projekt graficzny. Każda okładka to starannie zaprojektowana w duchu minimalizmu grafika, będąca esencjonalnym zobrazowaniem motywu przewodniego danej książki. W ten sposób łączymy walor intelektualny z estetycznym. Po co to robimy? Celem serii „Wschodni Express” jest prezentacja czytelnikom polskim najnowszych tekstów literatur wschodnich sąsiadów Polski, poruszających najbardziej aktualne dla tych społeczeństw problemy, niepozbawionych krytycznego dystansu i humoru w patrzeniu na Europę, siebie w Europie oraz Europę w sobie.

Projekt okładek: Ewelina Kruszewska

Przygotowanie graficzne zdjęć: Ilona Wałęcak

Wydawca książek: Warsztaty Kultury

Kiedy: godz. 10.00–20.00.

Gdzie: Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, parter

Zdjęcie przedstawia okładki książek wydanych przez Warsztaty Kultury wraz z cytatami i portretami autorów, wywieszonych na wystawie w budynku przy ulicy Grodzkiej 5a