Sejmik Literacki w Krasnogrudzie

Program polsko-litewskiego Sejmiku Literackiego w Dworze Miłosza

Związek Pisarzy Litwy, Fundacja Literatury Związku Pisarzy Litwy, Fundacja Pogranicze Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach w partnerstwie z Wydawnictwem Aušra z Puńska zapraszają na kolejną edycję Sejmiku Literackiego w Krasnogrudzie

29 sierpnia (niedziela)

15.00 – Warsztaty translatorskie

19.00 – Kolacja powitalna (Kawiarnia „Piosenka o Porcelanie” w Krasnogrudzie)

20.00 – Spotkanie uczestników Sejmiku Literackiego

30 sierpnia (poniedziałek)

09.00 – Śniadanie (w miejscu zakwaterowania)

10.00 – Warsztaty translatorskie

14.00 – Obiad (Kawiarnia „Piosenka o Porcelanie” w Krasnogrudzie)

15.00 – Warsztaty translatorskie

17.00 – Wieczór poezji litewskiej z udziałem: Irena Aleksaitė, Janina Aleksaitė, Jolanta MalinauskaitėViktorienė, Daina Opolskaitė, Jūratė Petronienė, Simonas Bernotas, Antanas. A. Jonynas, Dainius Sobeckis, Kazys Uscila, Algis Uzdila, Mindaugas Valiukas, Ričardas Šileika, Aistis Žekevičius, Sigitas

Birgelis – siedziba Wydawnictwa Aušra w Puńsku

19.00 – Kolacja „Zajazd Litewski” w Puńsku (Szkolna 67)

31 sierpnia (wtorek)

10.00 – Warsztaty translatorskie

14.00 – Obiad (Oficyna dworska, Krasnogruda)

15.00 – Warsztaty translatorskie

17.30 – Wieczór z Aleksandrą Zińczuk – poetką, wydawczynią, animatorką kultury, działaczką społeczną, redaktorką (Kawiarnia „Piosenka o Porcelanie” w Krasnogrudzie / on-line)

19.00 – Kolacja (Oficyna dworska, Krasnogruda)

Czarnobiałe zdjęcie promujące Sejmiki literackie.

1 września (środa)

09.00 – Śniadanie (w miejscu zakwaterowania)

10.00 – Warsztaty translatorskie z udziałem poetki Anny Piwkowskiej

14.00 – Obiad (Oficyna dworska, Krasnogruda)

15.00 – Wykład Jana Kłoczowskiego „O sztuce przekładu i doświadczeniach tłumacza” (Dwór Miłosza w Krasnogrudzie)

16.00 – Wykład Anny Piwkowskiej o poezji Anny Achmatowej i Mariny Cwietajewej

17.00 – Warsztat poetów i tłumaczy

18.00 – Wieczór poezji litewskiej z udziałem autorów i ich tłumaczy czytających wiersze: Irena

Aleksaitė, Paulina Ciucka, Dominika Jagiełka, Emilia Jarnutowska, Anna Krawczyk, Alina Kuzborska, Zuzanna Mrozikowa, Daina Opolskaitė, Jūratė Petronienė, Simonas Bernotas, Sigitas Birgielis, Antanas. A. Jonynas, Dainius Sobeckis, Ričardas Šileika, Kazys Uscila, Michał Wieczorek, Mindaugas Valiukas, Aistis Žekevičius (Kawiarnia „Piosenka o Porcelanie” w Krasnogrudzie)

19.30 – Kolacja (Oficyna dworska, Krasnogruda)

2 września (czwartek)

10.00 – Rozmowa podsumowująca (Dwór Miłosza w Krasnogrudzie)

12.00 – Wyjazd uczestników

https://kulturaenter.pl/article/program-polsko-litewskiego-sejmiku-literackiego-w-dworze-milosza/