Kamil Pecela | Polska

Dr Kamil Pecela – absolwent Polonistyki UJ, autor rozprawy o twórczości Rapolasa Mackonisa w międzywojennym Wilnie, laureat III Nagrody im. Juliusza Bardacha (2015 r.), poeta, tłumacz (przełożył m.in. Tomasa Venclovę, Herkusa Kunčiusa, Ričardasa Gavelisa, Dalię Grinkevičiūtė i Dalię Staponkutė), propagator kultury Litwy.

Kamil Pecela

Tytuły

2020-08-18T11:34:11+02:00