window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-16653460-1');

Wasi, nasi oraz inni | Ołeksandr Bojczenko

Zbiór esejów, w którym Ołeksandr Bojczenko „tropi” następców pierwszego europejskiego intelektualisty – Sokratesa, których obecność w literaturze świadczy o dojrzałości społeczeństwa, a jednocześnie jest wyrazem jego sumienia. Kim więc są współcześni mędrcy literatury? Wasi – to myśli autora o polskich pisarzach, wśród których znaleźli, Gombrowicz, Kołakowski, Herling-Grudziński, Herbert; nasi – to refleksja nad literaturą ukraińską, w szczególności nad pierwszym literackim „pokoleniem odzyskanym”; inni zaś to kultura rosyjska.

okładka w kolorze czerwonym, u góry nazwisko autora Ołeksandr Bojczenko oraz tytuł Wasi, nasi oraz inni. poniżej ilustracja przypominająca poziom z gry platformowej. Kulki spadają z różnych platform

Jest tu sporo o kondycji literatury, jej podejściu do wolności i prawdy, ale też o samym pisaniu, o warsztacie, o tym, ile w pisarzu, od niedawna stolicznym, pozostaje z ducha peryferyjności, i jak nadmierna troska o płynność i gładkość języka zabija to „coś”, duszę utworu, odbiera mu autentyzm i niepowtarzalność.

Doris

Autor i tłumacz

2024-03-07T11:30:32+01:00