window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-16653460-1');

Marek S. Zadura | Polska

Marek Sergiusz Zadura, rocznik 1974, urodzony w Puławach. Syn Bohdana Zadury. Związany rodzinnie po ojcu z Puławami i Lubelszczyzną, a po matce, urodzonej w Ostrogu, z większością ziem leżących pomiędzy Dnieprem, Dniestrem, środkowym biegiem Bugu i środkowym biegiem Niemna, z których to terenów wywodzili się wszyscy jej przodkowie, będący nie tylko wyznania rzymsko-katolickiego, ale także grecko-katolickiego i prawosławnego. Absolwent puławskiego liceum ogólnokształcącego, studiował zarządzanie i marketing w Lublinie i w Warszawie. Zadebiutował jako tłumacz przekładem z języka ukraińskiego poematu „Wiersze z wojny” Borysa Humeniuka („Teka Puławska” Nr 1(13), Towarzystwo Przyjaciół Puław, Puławy 2015). Autor przekładu zbioru esejów „Punkt zerowy” Artema Czecha, Warsztaty Kultury, Lublin 2019, współautor (wraz z Bohdanem Zadurą) przekładów książek: z języka ukraińskiego: „50% racji” Ołeksandra Bojczenki, Warsztaty Kultury, Lublin 2016 i „Nogami do przodu” Andrija Bondara, Warsztaty Kultury, Lublin 2017, a z języka białoruskiego „Tłuścioch i leszcz” Andreja Adamowicza, Warsztaty Kultury, Lublin 2017. Znawca białej broni, interesuje się historią: wojskowości, stosunków polsko-ukraińsko-białoruskich, Rzeczypospolitej po Unii Lubelskiej, a także antysowieckiej partyzantki i sowieckich represji wobec ludności na wszystkich terenach ongiś wchodzących w skład tejże Rzeczypospolitej. Współpraca do 2022 r.

czarno-biały, stylizowany portret tłumacza Marka Sergiusza Zadury. to mężczyzna po czterdziestce, dość masywny, Włosy na jeżyka, okulary przeciwsłoneczne na czole. Jasna koszulka, założone ręce. Niewyraźne tło przypominające krzaki i krzewy

Tytuły

2023-06-12T10:45:13+02:00