window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-16653460-1');

Leon Briedis

(ur. 1949 w regionie Madona) – poeta, pisarz, eseista, krytyk literacki, tłumacz poezji i prozy, wydawca. Ukończył Wydział Języka Łotewskiego i Literatury na Państwowym Uniwersytecie Łotwy w 1968 roku. Tam też kontynuował swoją pracę naukową do roku 1970, gdy został wydalony z uczelni za działalność antysowiecką, tracąc prawo do uzyskania stopnia naukowego w dowolnej uczelni na terenie ZSRR. Pomimo tego Briedis został przyjęty na Wydział Języka Hiszpańskiego i Literatury na Uniwersytecie w Kiszyniowie w Mołdawskiej SRR w 1972 roku. Także tutaj został zmuszony do odejścia z powodu kontaktów z mołdawskimi i rumuńskimi intelektualistami. Wziął udział w Wyższych Kursach Literackich w Instytucie Literatury im. Maxima Gorkiego w Moskwie oraz studiował teorię przekładu i afrykanistykę.

Briedis przekłada poezję i prozę z łaciny, z języków: rosyjskiego, polskiego,angielskiego, rumuńskiego, albańskiego, suahili oraz z języków romańskich (takich jak hiszpański, francuski, portugalski, włoski,kataloński, retoromański). Oprócz dziesiątków własnych książek poetyckich i prozatorskich skompilował także obszerną i imponującą antologię poezji hiszpańskiej XX wieku i jest autorem wielu esejów, artykułów, scenariuszy filmowych, librett, a także tłumaczeń sztuk teatralnych wystawianych na Łotwie. Napisał teksty do prawie 150 piosenek. Do tej pory opublikował dwadzieścia osiem książek z własną twórczością i ponad czterdzieści przetłumaczonych dzieł.

Pomimo represji władz sowieckich był nieustępliwym propagatorem międzynarodowych kontaktów literackich. Od1974 roku jest członkiem Łotewskiego Związku Pisarzy, a od 1987– członkiem PEN Clubu, a także honorowym członkiem Łotewskiej Akademii Nauk i Instytutu Filozofii i Socjologii. W trakcie swojej kariery udzielał się w różnych instytucjach kulturalnych na Łotwie.Był redaktorem naczelnym i wydawcą czasopisma akademickiego „Kentaurs XXI”, które założył i prowadził w latach 1992–2010. Był także dyrektorem wydawnictwa Minerva.

Briedis otrzymał wiele nagród literackich, zarówno na Łotwie, jak i za granicą – rumuński Związek Pisarzy przyznał mu nagrodę za popularyzację kultury rumuńskiej na Łotwie. W 1999 roku otrzymał łotewski Order Trzech Gwiazd, a w roku 2010 został laureatem Literackiej Nagrody im.Ojārsa Vācietisa za tomik wierszy Mijkrēšļa rokraksts. W 2015 roku otrzymał coroczną łotewską nagrodę literacką za całokształt twórczości,a także w 2016 roku za książkę wierszy dla dzieci Saputrotāputra został nominowany do prestiżowej łotewskiej literackiej Nagrody Jānisa Baltvilksa. Zmarł w trakcie prac redakcyjnych nad antologią 1 lutego 2020 roku.

czarno-biały stylizowany portret łotewskiego i już nieżyjącego autora Leons Briedis. Mężczyzna w starszym wieku, z siwymi włosami, broda i okularami, w ciemnym ubraniu.

Tytuły

2024-03-07T11:44:33+01:00