window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-16653460-1');

Lena Kudajewa, Polina Położencewa, Oksana Sawczenko

Insekt

„Insekt” stanowi efekt współpracy trzech instytucji kultury: Instytutu Ukraińskiego, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego i Warsztatów Kultury w Lublinie. W skład tomu wchodzą trzy dramaty, wyłonione w 2022 r. w ramach prowadzonego przez Instytut Ukraiński programu „transmission.UA: drama on the move”, poświęconego promocji współczesnej ukraińskiej dramaturgii w krajach europejskich.

„Ukraińska literatura, w tym dramaturgia, nigdy już nie będzie taka jak kiedyś. Doświadczenie wieloletniej wojny z różnymi jej fazami bez wątpienia przełożyło się na warsztat ukraińskich dramaturgów. Nauczyli się oni rozpoznawać i neutralizować ludzkie traumy. Posiedli rzadką umiejętność oddzielania ziaren od plew – tego, co jest naprawdę ważne, od tematów błahych i odrealnionych. Przywrócili sprawom właściwe proporcje. W połączeniu z wielkimi uniwersalnymi tematami bez wątpienia przełoży się to na potężną literaturę dramaturgiczną”.

Anna Korzeniowska-Bihun (ze Wstępu)

Wydawnictwo: Warsztaty Kultury, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Autor i tłumacz

2024-01-09T20:11:00+01:00