window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-16653460-1');

Cyrk i inne wiersze | Julia Cimafiejewa

Wybór wierszy i tłumaczenie Bohdana Zadury. Emocjonalna poezja, w której zwięzłe formy wierszy wzmacniają dynamikę i intensywność obrazowania. Metafora wędrownego cyrku z korowodem barwnych postaci i zdarzeń dobrze oddaje chaos egzystencji.Tomik przepełnia marzenie o porzuceniu wszelkich form bytu i wykreowanych „ja”. Jednocześnie jest wyrazem postmodernistycznej podejrzliwości wobec wartości poznawczej języka i znaków– sensualne doświadczanie siebie i świata wygrywa tuz racjonalnością rozumu.Mimo wszystko, w poezji Cimafiejewy nie ma katastroficznych wizji kultury, lecz witalizm i afirmacja życia.

Okładka w kolorze brązowym, u góry po lewej nazwisko autorki Julia Cimafiejewa oraz tytuł Cyrk i Inne Wiersze. Poniżej ilustracja przedstawiająca niedźwiedzia idącego po rampie w górę, pyskiem przytrzymuje trzy piłki oparte o ścianę. Dwie piłki lecą na niego z lewej górnej strony, kilka piłek widać poniżej.

Autor i tłumacz

2022-01-12T22:31:11+01:00