Julia Cimafiejewa

Cyrk i inne wiersze

Wybór wierszy i tłumaczenie Bohdana Zadury. Emocjonalna poezja, w której zwięzłe formy wierszy wzmacniają dynamikę i intensywność obrazowania. Metafora wędrownego cyrku z korowodem barwnych postaci i zdarzeń dobrze oddaje chaos egzystencji.Tomik przepełnia marzenie o porzuceniu wszelkich form bytu i wykreowanych „ja”. Jednocześnie jest wyrazem postmodernistycznej podejrzliwości wobec wartości poznawczej języka i znaków– sensualne doświadczanie siebie i świata wygrywa tuz racjonalnością rozumu.Mimo wszystko, w poezji Cimafiejewy nie ma katastroficznych wizji kultury, lecz witalizm i afirmacja życia.

KUPUJĘ
Cyrk i inne wiersze

Autor i tłumacz

2020-08-11T11:33:02+02:00