Andrej Adamowicz | Białoruś

(ur. 1984 w Mińsku) − poeta, prozaik, dziennikarz. Jedna z najciekawszych postaci we współczesnej literaturze białoruskiej. Zwycięzca konkursów dla młodych pisarzy i poetów, uczestnik licznych festiwali poetyckich. Jego wiersze tłumaczone są na język polski, rosyjski i ukraiński.

Andrej Adamowicz

Tytuły

2020-08-27T13:37:22+02:00